ISO 14001

ISO 14001 Polityka Jakości i Środowiskowa

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów oraz celem podwyższenia jakości wyrobów i usług firma Glass-Service wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania i wytyczne normy ISO 14001:2015 w zakresie:

Konwerting i dystrybucja materiałów samoprzylepnych, pianek technicznych, włóknin i pochodnych. Produkcja opakowań drewnianych.

Potwierdzeniem poprawnego funkcjonowania systemu jest certyfikat nr 0198 100 00485 wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Certyfikat jest ważny do 2020-10-24

Polityka Jakości i Środowiskowa

Nadrzędnym celem przyjętym w działalności GLASS-SERVICE Sp. z o.o. Sp. k. jest wytwarzanie i dostarczanie naszym Klientom wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji ich niekorzystnego wpływu na środowisko, klientów i społeczeństwo. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych, dużej elastyczności w kontaktach z naszymi partnerami handlowymi oraz starannej selekcji naszych dostawców stale dążymy do unowocześniania wytwarzanych produktów i poszerzania naszej oferty. Troska o ciągłe podnoszenie standardów działania przejawia się zarówno na płaszczyźnie zarządzania jak i we wszelkich działaniach pracowników.

Cele strategiczne naszej organizacji to:

  • Produkować i dostarczać Klientowi tylko te wyroby, które będą przez niego akceptowane z uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów prawa oraz innych wymagań związanych ze zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi.
  • Zwiększać efektywność ekonomiczną poprzez systematyczne obniżanie kosztów wytwarzania spełniając jednocześnie stale rosnące wymagania i oczekiwania Klientów, przy jednoczesnej eliminacji kompromisów jakościowych i środowiskowych.
  • Minimalizować poziom ryzyka i stosować najlepszą dostępną wiedzę techniczną i organizacyjną dla harmonijnego i zrównoważonego korzystania ze środowiska i zapobiegania jego zanieczyszczeniu.
  • Angażować pracowników w działania projakościowe i proekologiczne.
  • Ciągle i systematycznie podnosić kwalifikacje naszych pracowników.
  • Nieustannie doskonalić działania i procesy oraz skuteczność Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności ZSZ oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości i Środowiskowej. 

Pliki do pobrania: