ISO 9001

ISO 9001 Polityka Jakości

Mając na celu stałe podwyższanie jakości wyrobów i usług firma Glass-Service wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2015 w zakresie:

Konwerting i dystrybucja materiałów samoprzylepnych, pianek technicznych, włóknin i pochodnych. Produkcja opakowań drewnianych.

Potwierdzeniem poprawnego funkcjonowania systemu jest certyfikat nr 0198 100 00485 wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Certyfikat jest ważny do 24.10.2020

Nadrzędnym celem przyjętym w działalności Glass-Service Spółka z o.o. Sp. k. jest dostarczanie naszym Klientom wysokiej jakości produktów i usług w sektorze artykułów przemysłowych.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych, dużej elastyczności w kontaktach z naszymi partnerami handlowymi oraz starannej selekcji naszych dostawców stale dążymy do unowocześniania wytwarzanych produktów i poszerzania naszej oferty. Troska o ciągłe podnoszenie standardów działania przejawia się zarówno na płaszczyźnie zarządzania jak i we wszelkich działaniach pracowników.

Przyjęte cele jakościowe:

  • Budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego
  • Stałe modernizowanie procesów technologicznych oraz produkowanych wyrobów
  • Praca nad ciągłym doskonaleniem skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz jakości oferowanych produktów
  • Stałe monitorowanie procesów gwarantujących wysoką jakość dostarczanych produktów poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów procesów
  • Systematyczną analizę zadowolenia Klienta
  • Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klienów , w obopólnym interesie
  • Deklaruję osobiste zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności SZJ oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.
Pliki do pobrania: