ISO/TS 16949

ISO 16949:2009 Polityka Jakości

Mając na celu stałe podwyższanie jakości wyrobów i usług firma Glass-Service wdrożyła specyfikacje techniczną ISO/TS 16949:2009, która ujednolica 

istniejące amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta w przypadku naszej firmy w zakresie:

Produkcja materiałów samoprzylepnych, pianek technicznych, włóknin i pochodnych.

Potwierdzeniem poprawnego funkcjonowania systemu jest certyfikat nr IATF 02755900 wydany przez SGS United Kingdom. Certyfikat jest ważny do 14.09.2018

Nadrzędnym celem przyjętym w działalności Glass-Service Spółka z o.o. Sp. k. jest dostarczanie naszym Klientom wysokiej jakości produktów i usług w sektorze automotive.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych, dużej elastyczności w kontaktach z naszymi partnerami handlowymi oraz starannej selekcji naszych dostawców stale dążymy do unowocześniania wytwarzanych produktów i poszerzania naszej oferty. Troska o ciągłe podnoszenie standardów działania przejawia się zarówno na płaszczyźnie zarządzania jak i we wszelkich działaniach pracowników.

 

Przyjęte cele jakościowe:

·         Budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego

·         Stałe modernizowanie procesów technologicznych oraz produkowanych wyrobów

·         Praca nad ciągłym doskonaleniem skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

·         Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz jakości oferowanych produktów

·         Stałe monitorowanie procesów gwarantujących wysoką jakość dostarczanych produktów poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów procesów

·         Systematyczną analizę zadowolenia Klienta

·         Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klienów , w obopólnym interesie

·         Deklaruję osobiste zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności SZJ oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.

Pliki do pobrania: